Money or education?

 

 Money or education? 

Nyligen möttes alla studenter upp i Miguwa för att debattera om huruvida pengar eller utbildning är bäst. Eftersom våra två klasser håller till på olika orter så organiseras detta som en endagstur där våra Kitongo-studenter åker och hälsar på i Miguwa.

Recently all students met in Miguwa for a debate under the topic: money or education. Since our two classes are located in different areas, this is organized as a one-day trip where our class in Kitongo meet their friends in Miguwa.

 

IMG_20150417_174252

 

IMG_20150417_180958

 

 

Idén om att mötas upp och debattera kom från Edward under förra terminen. Självklart blev det ett väldigt uppskattat inslag i kursen. Det är ju inte bara ett bra tillfälle att möte nya vänner, men är också ett perfekt sätt för dem att öva sina muntliga färdigheter i engelska.

The idea of having such debate together was Edward’s. He came up with the initiative last semester and it was, of course, very appreciated among all students. It is not only a great opportunity to meet new friends, but especially a great way of practice their oral proficiency in English.

 

IMG_20150417_174429

 

Jag frågade Edward ifall det var pengarna eller utbildningen som vann, enligt studenterna. Men frågan är ju inte så enkel. Utbildning, sa dem, ger förståelse och gör det lättare att få jobba. Pengar, å andra sidan, ger dem ju möjligheten att utbilda sig och är förstås också en nödvändighet för att tillgodose människans grundläggande behov.

I asked Edward whether the students considered money or education being more valuable. Education, to them, gives a person a better understanding and it is easier to get employed. Money, on the other hand, gives them the opportunity to get education and is also a necessity to acquire basic human needs. 

 

IMG_20150417_180636

 

Frågan de diskuterar är förstås helt fundamental för GO. Utbildning är otroligt åtråvärt för många barn och ungdomar i Tanzania, men förknippas också ofta med avgifter som inte kan betalas. Av den anledningen är vår kurs (självklart) avgiftsfri. Vår önskan är att de inte ska behöva välja mellan de två, utan göra det möjlighet att få båda.

The topic they discussed is of course fundamental to GO. Education is highly desirable for many children and youths in Tanzania, but is usually associated with fees that cannot be paid. This is why this English course is free of charge. We simply wish that these youths should not have to choose between money or education but making it possible to enjoy both. 

 

IMG_20150417_180732

 

 

Vill du vara med och bidra? Läs mer under ”stöd oss”.

 

Ha en fantastisk vecka!

Jennifer

 

Comments are closed.