Medlemmar: Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte!

I höst kommer vi vara två personer i Sverige som jobbar vidare med organisationen och av den anledningen kommer vi att diskutera huruvida vi ska fortsätta med organisationen 2015, om vi ska ta ett uppehåll i vår eller om vi ska fortsätta som vanligt och under vilka förutsättningar det kan ske. Lördagen den 23 augusti är det dags för årsmöte igen, dit alla medlemmar är välkomna att delta och även vara med och rösta. Vi tror att många av er kan ha intressanta idéer om hur organisationen kan utvecklas och detta vore mycket värdefullt att lyssna till. Oavsett om du känner att du har något att bidra med, eller enbart vill vara med och lyssna till andras idéer är du alltså varmt välkommen till detta möte.

Årsmötet kommer börja kl. 11:00 och beräknas ta omkring 1,5 timmar. Det äger rum på Jungfrudansen 15 i Solna.

Under årsmötet kommer beslut att fattas om styrelseledamöter och eventuella stadgeändringar. I övrigt ges utrymme för att komma med idéer om hur verksamheten ska drivas vidare. 

Av praktiska skäl vill vi gärna att du anmäler din närvaro på denna dag till mig, jennifer.edlund@giveopportunity.org, senast den 21 augusti.

 

Varmt välkomna!

 

Vänliga hälsningar,

Jennifer Edlund

Ordförande

Comments are closed.