Organisationen

give opportunity go giveoppedu engelska utbildning tanzania

Vad vi gör

Idén som Give Opportunity bygger på är att ge ambitiösa, unga afrikaner möjligheten att efter avslutad lärarutbildning få undervisa engelska på ett kvalitativt sätt. Undervisningen kommer inledningsvis att vara inriktad på barn och ungdomar utan förkunskaper, och kommer för dom att vara kostnadsfri.

Verksamheten är i dagsläget belägen till Tabora-regionen, och i synnerhet kring staden Nzega. Där har vi en afrikansk fältansvarig, Edward Lembo, som i samarbete med skolledningen i distriktet, väljer ut kompetenta och engagerade lärare för uppdraget. De som tar sig an uppgiften får en grundlig genomgång till vad de förväntas göra liksom tillvägagångssättet. Deras jobb följs regelbundet upp av Edward i samverkan med oss i Sverige.

Därför hoppas vi kunna nå ut till de elever som på grund av ekonomiska svårigheter inte kan tillgodose sig skolundervisning. Vad eleverna erbjuds är en tre månader lång grundutbildning i engelska, helt kostnadsfri. Efter avslutad termin har eleverna inte bara utökade kunskaper utan får även ett viktigt certifikat för framtida ansökningar.

I Tanzania verkar även en ekonomiskt ansvarig afrikan, Rhoda Samwel, som sköter löneutbetalningar och svarar för övriga ekonomiska frågor på plats. Detta är en förtroendevald person med gott omdöme som ensamt ansvarar för de ekonomiska frågorna. Beslutet att ha en ekonomiskt ansvarig vid sidan om fältansvarig är strategiskt och syftar till att förebygga eventuell korruption och fusk.

Syfte
Varför gör vi då detta? Syftet med Give Opportunity, GO, är tydligt – att genom utbildning kunna bidra till ett mer demokratiskt, öppet och bättre samhälle.  Vi tror att utbildning är vägen bort från fattigdom och på lång sikt kommer lösa många av världens orättvisor. Vi brinner för att göra utbildning tillgänglig för alla och låta den vara oberoende av ekonomiska förutsättningar. Vi är också väl medvetna om att det är unga människor som kommer bygga det samhälle vi ser i framtiden.

Vidare har vi som koncept att skapa arbetstillfällen genom att anställa lärare och assisterande praktikanter. På så sätt kan vi skapa arbetslivserfarenhet och en möjlighet att tjäna pengar.

En grundläggande idé inom organisationen är att låta arbetsstyrkan bestå av unga människor. I Sverige har vi en åldersgräns på 30 år i styrelsen, och i Tanzania är majoriteten även de under 30, med ett undantag. Ungdomars engagemang och styrka är alltså något som karaktäriserar vårt arbete. Vi vill tillvarata det intresse som finns hos dagens ungdomar, och omsätta det i praktiken. Hos oss knyts värdefulla kontakter över kulturgränser och arbetet ger minnen för livet. På så sätt ökar medvetenheten hos människor om deras egen kapacitet att främja utveckling oavsett ålder, kön, etnicitet eller religion – och det är viktigt.

Målsättning
På kort sikt ämnar vi etablera organisationen såväl i Sverige som i Tanzania. På längre sikt hoppas vi att en större insikt och medvetenhet om eventuell problematik med verksamhet förlagd i Afrika, kan leda till att etablera GO i övriga Afrika.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *